เจแปน วายฟาย ซิม


เลือกซิมการ์ดที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

  • ระยะเวลาที่คุณจะอยู่ในประเทศญี่ปุ่น: 7 วัน, 15 วัน หรือ 30 วัน
  • ขนาดของซิมการ์ดของคุณ: ไมโคร หรือ นาโน

หากคุณไม่ทราบขนาดของซิมการ์ดของคุณ กรุณาอ่านบทความนี้
"What are “MICRO” and “NANO” sim cards? Which size for my mobile phone?"

แสดงทั้งหมด 6