การใช้งาน Japan Sim Wifi cards ร่วมกับไอโฟน(iOS ต่ำกว่า iOS6)


ขั้นตอนที่ 1 ใส่ซิมการ์ดและเลือกตั้งค่า

ใส่ซิมการ์ดและเลือกตั้งค่า

スクリーンショット 2015-01-30 11.42.01

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเซลลูลาร์

スクリーンショット 2015-01-30 11.42.15

ขั้นตอนที่ 3 เลือกการตั้งค่าแบบเดียวกับที่แสดงในด้านขวามือของหน้าจอเซลลูล่าร์

スクリーンショット 2015-01-30 11.42.38

  • ข้อมูลเซลลูล่าห์: เปิด
  • เปิดใช้ 3G: เปิด

เลือกเครือข่ายเซลลูล่าห์

ขั้นตอนที่ 4 เลือกการตั้งค่าสำหรับข้อมูลที่อธิบายบนซิมดังเช่นทีแสดงในหน้าขวามือ

スクリーンショット 2015-01-30 11.42.41

No comments yet.

ใส่ความเห็น