การใช้งาน Japan Sim Wifi cards กับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์


 ขั้นตอนที่ 1 กดเลือกที่ไอคอน เมนูบนหน้าจอโฮม

Open the settings

เปิดการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2 กดเลือกติดตั้งหรือเลือกไอคอนติดตั้งบนหน้าจอ

スクリーンショット 2015-01-30 11.30.08

ขั้นตอนที่ 3 เลือก Wireless และ เครือข่าย

*กดที่ Wireless และเครือข่าย และอื่นๆ (เครือข่่าย) ขึ้นอยู่กับรุ่นของแต่ละเครื่อง

スクリーンショット 2015-01-30 11.30.41

ขั้นตอนที่ 4 กดเลือกเครือข่ายสำหรับโทรศัพท์

*ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เลือกโหมดเครื่องบิน

スクリーンショット 2015-01-30 11.30.55

ขั้นตอนที่ 5 กดเข้าไปที่ APN

*ต้องแน่ใจว่า Mobile Data ได้ถูกเลือกอยู่

Find "Mobile Data"

เลือก  “Mobile Data”

ขั้นตอนที่ 6 เลือกปุ่มเมนูและกดเข้าไปที่ APN ใหม่

Find APN or Access Point Name

Find APN or Access Point Name

Add new APN

Add new APN

ขั้นตอนที่ 7 กดเข้าไปที่ปุ่มเมนูและกดบันทึกหลังจากใส่ข้อมูลต่อไปนี้

*การตั้งค่าต่างๆต่อไปนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ(ตัวเลือก) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

  • APN: umobile.jp
  • Username: umobile@umobile.jp
  • Password: (get this from the sim card package)

41397

ขั้นตอนที่ 8 กลับสู่ APN.

กดและตรวจสอบว่า JPSIM (ตัวเลือก) ได้ถูกเลือกอยู่

スクリーンショット 2015-01-30 11.31.17

ขั้นตอนที่ 9 เข้าสู่เบราเซอร์และตรวจสอบให้แน่ชัดว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เนทอยู่

No comments yet.

ใส่ความเห็น