การใช้งาน Japan Wifi Sim กับไอโฟน(iOS9)

คำแนะนำ

  • ท่านที่ iPhone หรือ iPad กรุณาติดตั้งโปรไฟล์ (Install Profile) ก่อนออกเดินทาง ในขณะที่มีอินเทอร์เน็ต
  • กรุณาใช้ Safari ของ iPhone ในการดาวน์โหลดการตั้งค่าโปรไฟล์
  • ท่านที่มีการตั้งค่าโปรไฟล์ APN ของบริษัทอื่นอยู่แล้ว ท่านต้องลบโปรไฟล์นั้นออกก่อน จึงจะสามารถใช้งานสัญญาณของเราได้

หมายเหตุ

  • แม้อุปกรณ์จะรองรับคลื่นความถี่ของ JAPAN WIFISIM ความเร็วและสถานะของ 4G/3G จะแตกต่างกันตามพื้นที่
    อาจมีกรณีเชื่อมต่อไม่ได้หรือไม่เสถียรขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่นั้นๆ

วิธีการลบโปรไฟล์อันเก่า

ไปที่ “เมนูการตั้งค่า” (Setting) → “ทั่วไป” (General) → “โปรไฟล์” (Profile) → เลือกโปรไฟล์ (Profile) ชื่อ “U-mobile*d” → “ลบโปรไฟล์” (Delete Profile)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

วิธีการตั้งค่า APN

ขั้นตอนที่ 1 ใช้ Safari ของ iPhone ในการดาวน์โหลดการตั้งค่าโปรไฟล์

HOWTO_1sm

ดาวน์โหลด Download

หรือสามารถดาวโหลดได้ที่ ดาวน์โหลด

*โปรไฟล์การตั้งค่า APN นี้ เป็นการตั้งค่าเองและได้รับการตรวจสอบแล้ว แต่ไม่สามารถรองรับประกันการทำงานทั้งหมด
*อาจจะมีกรณีที่ซิมการ์ดไม่ทำงาน เนื่องจากการอัพเดท iOS หรือการตั้งค่าพิเศษ อุปกรณ์สื่อสารนั้น

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งโปรไฟล์ (Install Profile)

HOWTO_2sm

เมื่อดาวโหลดเรียบร้อยร้อย จะขึ้นหน้าต่างดังกล่าว จากนั้นให้กดปุ่มติดตั้ง (Install)

 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการติดตั้งโปรไฟล์

HOWTO_2asm

กดปุ่มติดตั้ง (Install) จะแสดงหน้าต่างติดตั้ง จากนั้นกดปุ่มติดตั้ง (Install)
**ท่านที่มีการตั้งค่าโปรไฟล์ APN ของบริษัทอื่นอยู่แล้ว ท่านต้องลบโปรไฟล์นั้นออกก่อน

ขั้นตอนที่ 4 ใส่รหัสผ่าน

HOWTO_3sm

 

← ใส่รหัสผ่าน iPhone / iPad ของท่านเอง

 

 

 

 

 

 

HOWTO_4sm

 

← กด ถัดไป

 

 

 

 

 

 

HOWTO_5sm

 

← กด ติดตั้ง

 

 

 

 

 

 

HOWTO_6sm

 

← กด ติดตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 จบการติดตั้ง (Install)

HOWTO_7sm

สิ้นสุดการติดตั้ง (Install) และการตั้งค่า APN
เพียงเปลี่ยนซิมการ์ด ท่านจะสามารถใช้งาน JAPAN WIFISIM ภายในประเทศญี่ปุ่นได้