การติดตั้ง Japan SIM Card

ขั้นตอนการใช้งาน Japan SIM Card

“ท่านที่ iPhone หรือ iPad กรุณาติดตั้งโปรไฟล์ (Install Profile) ก่อนออกเดินทาง ในขณะที่มีอินเทอร์เน็ต”

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมคลิปหนีบกระดาษหรืออุปกรณ์สำหรับการนำซิมออก

ขั้นตอนที่ 2 ใส่คลิปหนีบกระดาษหรืออุปกรณ์สำหรับการนำซิมออก เข้าไปที่ตัวเครื่อง

อาจต้องใช้แรงในการดันถาดใส่ซิมเพื่อนำซิมออก

ขั้นตอนที่ 3 นำถาดใส่ซิมออกจากอุปกรณ์และใส่ Japan SIM Cardเข้าไปแทน

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่า APN

ชั้นตอนการตั้งค่าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน กรุณาอ่านคำแนะนำในหน้าต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 5 สำเร็จ!

No comments yet.

ใส่ความเห็น